Waarom zonne-energie?

De toekomst kan niet zonder uw energie!

De zon is een oneindige energiebron en elektriciteit uit zonne-energie wordt op een zeer schone en duurzame manier opgewekt. Met onze zonnepanelen en micro-inverters draagt u niet alleen bij aan een beter milieu, maar bespaart u ook nog eens fors op uw energierekening. Hieronder vindt u aanvullende informatie voor particulieren en bedrijven.

Particuliere regelingen:

Er zijn momenteel verschillende regelingen van kracht voor particuliere woningbezitters, hieronder meer informatie, met links naar de betreffende regelingen.

BTW Aftrek over de aanschaf van zonnepanelen.

Als u als particulier, met zonnepanelen, energie levert aan uw energieleverancier, kunt u door een uitspraak van het Europese Hof worden aangemerkt als ondernemer voor de btw. Dit is interessant, omdat u dan ook de BTW kunt aftrekken over uw aankoop. Lees hier meer over de regeling.

Energie bespaar lening – particuliere woningeigenaar 

De provincie Overijssel stelt een energie bespaar lening beschikbaar voor particuliere woningeigenaren om energiebesparende en energie opwekkende maatregelen in uw woning te financieren. lees hier meer over de mogelijkheden. U kunt maximaal 75% van de investering lenen tegen zeer gunstige rentes.

 

Zakelijke regelingen:

Voor een zakelijke investering in zonne-energie zijn  er verschillende regelingen beschikbaar. Het beste kan dit in samenspraak met uw accountant worden besproken.

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Door de E.I.A. is het mogelijk een groot gedeelte van uw zonne-energie investering af te trekken van uw bedrijfswinst. Met de E.I.A. kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Meer informatie op de site van Agentschap NL

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Informatie op de site van de Belastingdienst.

BTW en algemene investeringsaftrek

Naast bovengenoemde extra regelingen mag u de investering in zonnepanelen ook nog als  ‘gewone investering’  in bedrijfsmiddelen aftrekken van uw fiscale winst. De B.T.W. kunt u aftrekken van uw eigen aangifte omzet belasting.

 

Zonnepanelen informatiepunt

Op deze pagina is meer informatie beschikbaar over zonnepanelen